Pedagog szkolny - Małgorzata Rucka

zaprasza do pokoju nr 8

Godziny pracy w roku szkolnym 2019/20

 

PONIEDZIAŁEK

8.00 - 15.00

 

WTOREK

9.50 - 17.00

 

ŚRODA

8.00 - 15.00

 

CZWARTEK

9.30 – 17.00

 

PIĄTEK

8.00 - 15.00

 

 

                                                                  

 W godzinach pracy pedagog prowadzi  konsultacje dla rodziców oraz zajęcia  z uczniami, grupowe lub indywidualne.

 

Konsultacje dla rodziców  po wcześniejszym ustaleniu terminu osobiście lub telefonicznie  nr 58 307 30  61 wew.27

 

Pedagog szkolny:                                       

-  diagnozuje trudności w nauce

-  udziela porad dotyczących problemów szkolnych i emocjonalnych

-  prowadzi warsztaty dla uczniów

-  prowadzi zajęcia specjalistyczne (terapii pedagogicznej, rewalidacji, socjoterapii) dla uczniów na podstawie opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

-  prowadzi porady i konsultacje dla uczniów

-  prowadzi konsultacje dla rodziców i nauczycieli

-  organizuje opiekę i pomoc materialną uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej

-  podejmuje działania mediacyjne i interwencyjne    w sytuacjach kryzysowych  

- współpracuje z instytucjami zajmującymi się pomocą dziecku i rodzinie  

Drogi Uczniu ! Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:    

■  Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.

■  Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.

■  Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.

■  Nie jesteś akceptowany w klasie lub grupie rówieśniczej, doświadczasz agresji lub przemocy ze strony rówieśników. 

■  Masz problemy osobiste i nie potrafisz sobie z nimi poradzić.

■  Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem. 

■  Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.

■  Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić  lub po prostu chciałbyś z kimś porozmawiać. 

Zapraszam

Kiedy warto zasięgnąć konsultacji u pedagoga szkolnego?                                                   

Jeżeli Państwa dziecko:

  • ma trudności w nauce szkolnej: nie rozumie materiału, z trudem go zapamiętuje,                                                                                  trudności  w    czytaniu i pisaniu, osiąga niskie rezultaty w nauce,
  • przejawia trudności z motywacją do nauki, opuszcza zajęcia szkolne,
  • bywa przygnębione, smutne, unika kontaktu, izoluje się, ma zaburzenia jedzenia,
  • ma trudności w radzeniu sobie z emocjami – bywa agresywne, wybuchowe,
  • nie jest akceptowane w klasie lub grupie rówieśniczej, doświadcza agresji lub przemocy ze strony rówieśników, 
  • istnieje podejrzenie, że sięga po alkohol lub substancje psychoaktywne (narkotyki, używki),
  • ucieka w świat wirtualny, np. Internetu, gier komputerowych,
  • sprawia tzw. trudności wychowawcze ,
  • wykazuje inne niepokojące zachowania

 

          Zapraszam